U slučaju da je kupac iz kojeg god razloga nezadovoljan kupljenim proizvodom ili pruženom uslugom prigovor može uputiti na sljedeću e-mail adresu: info@skintegra.ba; dodatno to može učiniti pisanim putem na adresu: Herba d.o.o., Cazin, Generala Izeta Nanića bb.

Bez odgađanja ćemo pisanim putem potvrditi primitak prigovora, a na pisani prigovor bit će odgovoreno u roku od 15 dana, radi čega je u pisanom prigovoru potrebno navesti barem ime, prezime i adresu.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.

Herba d.o.o. prihvaća povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Herba d.o.o.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, potrošač ima pravo da bez troškova i bez obrazloženja odustane od ugovora na daljinu u roku od 15 dana. U slučaju odustajanja, potrošač nadoknađuje samo trošak vraćanja proizvoda. Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod. Kada potrošač odustane od ugovora o prodaji na daljinu, trgovac je dužan da mu bez odgađanja vrati plaćeni iznos novca, a u svakom slučaju u roku od 15 dana od dana kada je primio pisano obavještenje od potrošača. Potrošač ipak ne može odustati od ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe ili ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, odnosno ako se radi o prodaji robe kada se proizvod zbog njegove prirode ne može vratiti.